Management by Communication

Management by Communication bygger på idén att ledarskap och kommunikation hänger ihop.

Kommunikation är en förutsättning för bra ledarskap. 

Management by Communication är ledarskap genom kommunikation.

 

Läs mer om att leda genom kommunikation.