Medarbetare

Tillsammans har vi en mycket bred erfarenhet av kommunikationsarbete från det strategiska till det  handsfasta operativa och från det lilla till det stora sammanhanget. Vi har en gedigen erfarenhet från näringslivet och från Svenska kyrkan.

När det gäller Svenska kyrkan har vi erfarenhet från olika typer av församlingar, landsbygd och storstad, stift och nationell nivå. Vi har samtidigt stor erfarenhet och kontaktnät utanför denna värld, som gör att vi kan ta tillvara de speciella förutsättningar som finns inom Svensk kyrkan utan att fastna i alltför interna lösningar.

Ann-Mari Lundholm

Ann-Mari är född 1953 och har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat inom Svenska kyrkan. Hon har 15 års erfarenhet av ansvar för all barn- och ungdomsverksamhet inklusive konfirmandarbete inom ett flerförsamlingspastorat.

Under en period var hon administrativ chef i samma pastorat och har sedan dess under 15 år arbetat som informationsansvarig inom flera församlingar.

Hon har erfarenhet av både enförsamlings- och flerförsamlingspastorat och samarbete mellan självständiga församlingar samt som projektledare från fl era kortare och längre uppdrag. Ann-Mari har utbildning som fritidsledare, högskoleutbildning i affärskommunikation från IHM Business School och har gått ledarutbildningen UGL.

Per-Ivar Persson

Per-Ivar är född 1950 och har arbetat tio år inom Svenska kyrkan som utbildningsansvarig och förbundssekreterare inom Riksförbundet Kyrkans Ungdom och som Vd för Kyrkans Tidning.

Därefter under 18 år på Telias koncernkontor först som utvecklingsansvarig för internkommunikation och ansvarig att utarbeta Telias första koncerngemensamma kommunikationsstrategi och senare som projektledare för en mängd olika kommunikationsprojekt av både strategisk och operativ karaktär särskilt med inriktning på utveckling och införande av datorbaserade stödsystem för kommunikationsverksamheten.

Per-Ivar har beteendevetenskaplig utbildning från Stockholms Universitet och har studerat informatik med systemvetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan/Stockholms Universitet och studerat för MBA med IT-inriktning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Kontaktuppgifter