Uppdrag vi kan hjälpa till med

 

Kartläggning och analys av befintligt kommunikationssystem

Ibland kan det behövas en kartläggning och analys av nuläget när det gäller organisationens kommunikationsförmåga innan man fattar beslut om vilka åtgärder som ska vidtas. Då kan vi åta oss att göra en sådan analys och lämna förslag till åtgärder. 
   

Införande av bokningssystem med planeringsprocesser och rutiner

Ofta kan man ganska lätt konstatera att man behöver få ordning och reda på planeringsprocesser, bokningsprocesser och information om när, var och vad som händer i organisationen. Då kan vi hjälpa till med att införa ett bokningssystem med planeringsprocesser och rutiner.
   

Utveckling av organisationens syfte, strategier och mål med utbildning av personal/förtroendevalda/frivilliga medarbetare

När man fått ordning på sina planerings- och bokningsprocesser är det ofta dags att ställa de mer grundläggande frågorna – vad ska vi göra för vilka och varför? Vad ska vi utveckla för att bli uppskattade och framgångsrika? Vad vill vi uppnå? Vad ska vi göra och inte göra? O s v. Vi kan hjälpa till att leda den processen.
   

Löpande strategisk rådgivning och operativt stöd när det gäller kommunikation

Ibland har en organiation inte underlag att anställa någon med specialkompetens på kommunikationsområdet. Man kan göra en del arbete själv men behöver stöd med strategisk rådgivning och operativt stöd när det gäller kommunikationsarbetet.
  

Produktion av informationsmaterial

Om man redan vet vilken typ av informationsmaterial man vill ha hjälp med, så kan vi producera broschyrer, tidningar och hemsidor på Internet.
  

Utveckling av verksamhetssystem, kvalitetssystem, miljösystem och social redovisning

Vi kan hjälpa till att skapa ett sammanhängande system med hjälp av moderna verktyg för en systematisk beskrivning av den egna organisationen och dess verksamhet.
 

Införa ett gemensamt grafiskt profilsystem med anpassning till de lokala behoven

Vi har särskild kompetens när de gäller Svenska kyrkans grafiska profilsystem och kan anpassa det till församlingens informationsmaterial och skapa mallar för det lokala behovet.