Vallbospelet 2010

Movalls-Kirsti och sonen Lappkungen var två starka profiler i Vallbo på 1800-talet.

Med humor, drama och musik skildras de färgstarka nybyggarna i Vallbo under 1800-talet. Anna-Greta Svärd har skrivit ett bydgespel baserat på Ingemar Grips förlaga och alla de berättelser som bygdens folk bidragit med under arbetets gång.

Många av skådespelarna är släktingar till huvudpersonerna i spelet.

Föreställningar 2010

Fredag 20/8 kl 18.00, Lördag 21/8 kl 13.00 o.ch Söndag 22/8 kl 13.00

Biljetpris: Vuxen 140 kr, ungdom 17-17 år 60 kr, barn 0-11 år gratis.